Dyrektywa maszynowa unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedno z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Roli w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych przeznaczonych do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz papierów i danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w styl szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które wymaga spełniać artykuł w relacji od miejsca w którym będzie on przyjmowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne wynikające z różnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stosowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zrezygnowany z sektorze. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z informacją ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.