Dyrektywa i szkolenia atex

Niektóre warunki pracy mogą stwarzać bardzo realne ryzyko pojawienia się groźnych wybuchów, co jest zagrożeniem nie tylko dla życia ludzkiego, ale również i poważnym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego. W celu zminimalizowania ryzyka pojawienia się groźnych wybuchów Unia Europejska wprowadziła specjalną dyrektywę o nazwie Atex, której postanowienia funkcjonują od czerwca 2003 roku.

Atex (ang. Atmosphere Ecplosible) to tak naprawdę dwie bardzo ważne dyrektywy, które dotyczą ochrony przeciwwybuchowej. Pierwszą z tych dyrektyw jest 94/9/WE – ATEX 100a, czyli specjalna dyrektywa dotycząca wszelkich wymogów wprowadzania do obrotu różnej aparatury sterującej, regulacyjnej oraz zabezpieczającej. Dyrektywa ta dotyczy również wymogów stawianym wszystkim urządzeniom oraz nowoczesnym systemom ochrony, które przeznaczone są do funkcjonowania w terenach narażonych na wybuchy.

1999/92/WE – ATEX 137 to z kolei druga dyrektywa, która jest bardzo ważna pod względem samych pracowników, którzy muszą wykonywać codziennie swoją pracę na zagrożonym terenie. Regulacje tej dyrektywy skupiają się w dużej mierze na bezpieczeństwie oraz ochronie zdrowia wszystkich pracowników, przebywających w zagrożonej strefie.

Na naszym rynku powstaje z dnia na dzień coraz więcej firm, które oferują profesjonalne szkolenia ATEX więc osoby, które chcą bliżej poznać wszystkie dyrektywy ochrony przeciwpożarowej mogą zapisać się na kompleksowe szkolenia. Kursy takie są idealnym rozwiązaniem, a wręcz koniecznością dla osób, którzy na co dzień pracują w strefach zagrożonych wybuchem. Przeprowadzenie szkolenia ATEX jest również zaleceniem normy PN-EN 60079-17, która dotyczy wymogów kompetencyjnych dla całego personelu w strefach Ex. Wspomnieć należy również i o tym, że szkolenia ATEX nigdy nie mogą zastąpić kursów pierwszej pomocy, które powinny być organizowane oddzielnie. Warto poszukać takich firm szkoleniowych, które mają w swojej ofercie nie tylko szkolenia ATEX, ale właśnie i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Przestrzeganie dyrektyw ATEX jest bardzo ważne i daje wiele korzyści. Po pierwsze w ten sposób zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy i co najistotniejsze spełniamy przepisy obowiązującego prawa, dzięki czemu nie narażamy swojej firmy na żadne niepotrzebne kary finansowe. Dyrektywy te pomogą nam również ograniczyć straty ekonomiczne, które wynikają z potencjalnych zagrożeń oraz awarii naszych urządzeń. Wprowadzenie tych dyrektyw to również idealne rozwiązanie dla osób, które chcą koordynować dokładnie służby BHP i osoby, które są za nie odpowiedzialne.