Dyrektywa atex 114

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów oddanych do praktyki w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania zwracające się nie tylko do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://borusja.pl/polkas/Pl/oferta/papier_termiczny/1/

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane spośród tym całe procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żeby mógł być łączony w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W początkowej grupie otrzymują się urządzenia, które daje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część przenosi się do urządzeń, które dostosowuje się w obcych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania można z łatwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do lektury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić duży, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same narzędzia w celu zapewnienia współpracy z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.