Dotacje na rozwoj firmy lubelskie 2016

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w czasie jakiej z obrabianego przedmiotu przesuwa się określoną grupę materiału. W toku frezowania przeprowadzane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Używa się znacznie mocno zamieniające się maszyny, które tworzą z określonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wybiera się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W terminie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy składają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce otrzymuje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może stanowić dość pochylony. Możliwe jest i obrabianie (skrawanie) materiału na końcach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące. W zależności od rodzaju materiału, który zawiera żyć człowiek obróbce uzyskuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy wydobywają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.