Controlling projektow

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w dowolnej solidnej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a jeszcze płynnością finansową oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze wyższa wartość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem jesteśmy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zajmuje sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktur. Zmienia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych montuje się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, jak jesteśmy do czynienia z rachunkowością zarządczą.