Co zaliczamy do systemow przeciwwybuchowych

system klasy erp

W bardzo wielu gałęziach przemysłu istnieje bardzo duże ryzyko wybuchu pożaru. Mowa tu nie tylko o produkcji paliwa, energii, farby ale także o produkcji cukru czy mąki. Substancje, które mogą występować w postaci pary, gazów, płynów, włókien czy też aerozoli razem w połączeniu z powietrzem czy też z innymi substancjami w bardzo łatwy sposób mogą reagować ze sobą i tworzyć substancje wybuchowe. Dlatego też istnieje wiele przepisów prawnych, których głównym celem jest przeciwdziałanie wybuchom pożarów. Mowa tu przede wszystkim o rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Niniejszy akt prawny dąży przede wszystkim do zapobiegania powstawaniu jakiejkolwiek atmosfery wybuchowej. Ponadto ma na celu zapobieganie powstaniu zapłonu oraz ograniczenie efektu wybuchu. Explosion proof systems, czyli cały system przeciwwybuchowy obejmuje bardzo wiele elementów. Mówiąc o zabezpieczeniach w omawianym systemie należy wspomnieć przede wszystkim o membranach do odciążania wybuchu, systemach tłumienia wybuchu oraz systemach izolowania wybuchu. Membrany są urządzeniami, które chronią urządzenia przemysłowe. Ich celem jest ochrona przede wszystkim filtrów, młynów, zbiorników, sortowników, kruszarek czy też cyklonów. Natomiast systemy tłumienia wybuchu dążą do wyeliminowania powstawania wysokich ciśnień w czasie wybuchu. Na system tłumienia składa się przede wszystkim czujnik optyczny oraz ciśnieniowy, centrale sterujące, butle HRD oraz dysze nierdzewne. System izolowania wybuchu to system, którego podstawowym celem jest przede wszystkim minimalizacja skutków wybuchu. Mowa tu o takich urządzeniach jak klapy zwrotne, zasuwy szybkodziałające, kominy przeciwwybuchowe, zawory szybkoodcinające. Należy pamiętać, że systemy przeciwwybuchowe są jednym z wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.